21 November, 2008

Pacific Islanders vs Italy

The Pacific Islanders Rugby team meets Italy this Sunday (Fiji time), 23 November 2008, in Reggio Emilio. This follows the team's loss to England 13 to 39, and to France 17 to 42 over the past two weeks. The Pacific Islanders team to play Italy includes :
 • Kameli Ratuvou (Fiji),
 • Sailosi Tagicakibau (Samoa),
 • Seilala Mapusua (Samoa),
 • Epi Taione (Tonga),
 • Vilimoni Delasau (Fiji),
 • Seremaia Bai (Fiji),
 • Sililo Martens (Tonga),
 • Sisa Koyamaibole (Fiji),
 • Nili Latu (Tonga/capt),
 • Viliami Vaki (Tonga),
 • Paino Hehea (Tonga),
 • Filipo Levi (Samoa),
 • Kisi Pulu (Tonga),
 • Tanielu Fuga (Samoa),
 • Justin Va'a (Samoa).

On the reserves list are :

 • Sunia Koto (Fiji),
 • Tonga Leaaetoa (Tonga),
 • Semisi Naevo (Fiji),
 • Hale T Pole (Tonga),
 • Mosese Rauluni (Fiji),
 • Seru Rabeni (Fiji), and
 • Gavin Williams (Samoa).

Watch the game on Fiji TV's Sky Pacific Channel 10.

No comments: